Najważniejsze wiadomości online

Jeszcze kilkanaście lat temu źródłem informacji krajowych i lokalnych była prasa i telewizja. Dzisiaj funkcjonują one też. Dodatkowym źródłem wiedzy o świecie jest na 100 procent Internet. Nie brakuje w nim portali, których priorytetowym celem jest podawanie i uaktualnianie wiadomości. Wiadomości te mogą mieć bardzo różny charakter. Mogą mieć zasięg ogólny – odnosić się do sytuacji na świecie i w kraju. Mogą również posiadać wydźwięk bardzo lokalny i uwzględniać tylko wydarzenia właściwe dla danego województwa czy powiatu.

Informacje powiatowe i wojewódzkie rzadko kiedy ukazują się w serwisach ogólnokrajowych. Ich problematyka zwykle zajmują się portale o mniejszym zasięgu. Wtedy wiadomości dnia dla Warszawy będą całkowicie inne niż wiadomości dnia dla Poznania. Portale takie maja tez w ogromnej liczbie przypadków węższe grono użytkowników. Sytuacja regionu interesują się w bardzo wielu sytuacjach osoby z nim powiązane. Mało prawdopodobne jest, ażeby mieszkaniec Śląska czy Gdańska szukał wiadomości Warszawa. To z całkowitą czyli stu procentową pewnością może się zdarzyć, ale bardziej prawdopodobne jest to, że mieszkaniec danego regionu będzie się interesował wiadomościami regionalnymi i ogólnokrajowymi. Nie wszyscy zasięgają treści o świecie i kraju za pośrednictwem Internetu. Wciąż sporo osób kategorycznie pragnie relacje telewizyjne czy bezpośredni kontakt z drukowaną wersja czasopisma czy tygodnika. Tak czy inaczej i prasa, i telewizja, i Internet są dobrymi źródłami wiedzy o sytuacji na świecie i w Polsce. Dzięki nim można śledzić wydarzenia polityczne, kulturalne i kilka innych.

Więcej: informacje z kraju.